ANUNT RECRUTARE EXPERTI – Tehnologia informatiei si comunicatiei

Centrul de Consultanta si Studii Europene recruteaza, in vederea implementarii proiectului “IMPACT TEACA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4-Incluziune sociala si comvaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1-Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, Contract nr POCU 18/4/1/102218, urmatoarele tipuri de experti:

• Lector teorie curs Tehnologia informatiei si comunicatiilor

Cerintele si exigentele posturilor vor fi discutate in cadrul interviului.
Cei interesati sunt rugati sa transmitaa un Cv Europass la adresa de email impact.teaca@gmail.com pana pe 16 Decembrie 2017, ora 18:00

CAMPANIA DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE IN VEDEREA SCHIMBARII ATITUDINII SOCIALE SI STEREOTIPURILOR FATA DE GRUPURILE VULNERABILE, INCLUSIV FATA DE PERSOANELE DE DE ETNIE ROMA DIN COMUNITATEA MARGINALIZATA ROMA TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII SI PINTICU

Judetul Bistrita-Nasaud/ Directia dezvoltare durabila si relatii externe, în calitate de lider al proiectului „IMPACT TEACA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, POCU 18/4/1/102218, anunta ca in luna decembrie 2017 se vor desfasura3 intalniri, una cu adulți din grupul tinta, privind informarea si constientizarea in vederea schimbarii atitudinii sociale si a stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile, precum si 2 intalniri, pe aceeasi tema, cu copii din grupul tinta.
La aceste intalniri vor participa 25 de adulti si 20 de copii ,din grupul tinta vizat.

Intalnirile tematice au ca scop identificarea informatiilor in baza carora se pot face analize comparative a problemelor cu care se confrunta comunitatea si se pot oferi solutii de remediere/imbunatatire.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul si inscrierea in grupul tinta, va rugam sa ne contactati la nr. de tel. 0761 100 034, email: impact.teaca@gmail.com

ANUNT RECRUTARE EXPERTI – curs Ingrijitoare batrani la domiciliu

Centrul de Consultanta si Studii Europene recruteaza, in vederea implementarii proiectului “IMPACT TEACA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4-Incluziune sociala si comvaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1-Reducerea numărului de persoane aflate înrisc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, Contract nr POCU 18/4/1/102218, urmatoarele tipuri de experti:

• Lector teorie curs Ingrijitoare batrani la domiciliu
• Lector practica curs Ingrijitoare batrani la domiciliu

Cerintele si exigentele posturilor vor fi discutate in cadrul interviului.
Cei interesati sunt rugati sa transmitaa un Cv Europass la adresa de email impact.teaca@gmail.com pana pe 16 Decembrie 2017, ora 18:00

ANUNT RECRUTARE EXPERTI – Curs camerista

Centrul de Consultanta si Studii Europene recruteaza, in vederea implementarii proiectului “IMPACT TEACA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4-Incluziune sociala si comvaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1-Reducereanumărului de persoane aflate înrisc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, Contract nr POCU 18/4/1/102218, urmatoarele tipuri de experti:

• Lector teorie curs Camerista
• Lector practica curs Camerista

Cerintele si exigentele posturilor vor fi discutate in cadrul interviului.
Cei interesati sunt rugati sa transmitaa un Cv Europass la adresa de email impact.teaca@gmail.com pana pe 16 Decembrie 2017, ora 18:00

ANUNT RECRUTARE EXPERTI – Mecanic auto

Centrul de Consultanta si Studii Europene recruteaza, in vederea implementarii proiectului “IMPACT TEACA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4-Incluziune sociala si comvaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1-Reducereanumărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, Contract nr POCU 18/4/1/102218, urmatoarele tipuri de experti:

• Lector teorie curs Mecanic auto
• Lector practicacurs Mecanic auto

Cerintele si exigentele posturilor vor fi discutate in cadrul interviului.
Cei interesati sunt rugati sa transmitaa un Cv Europass la adresa de email impact.teaca@gmail.com pana pe 16 Decembrie 2017, ora 18:00

ANUNT RECRUTARE EXPERTI – Curs frizer

Centrul de Consultanta si Studii Europene recruteaza, in vederea implementarii proiectului “IMPACT TEACA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4-Incluziune sociala si comvaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1-Reducereanumărului de persoane aflate înrisc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, Contract nr POCU 18/4/1/102218, urmatoarele tipuri de experti:

• Lector teorie curs Frizer
• Lector practica curs Frizer

Cerintele si exigentele posturilor vor fi discutate in cadrul interviului.
Cei interesati sunt rugati sa transmitaa un Cv Europass la adresa de email impact.teaca@gmail.com pana pe 16 Decembrie 2017, ora 18:00

ANUNT RECRUTARE EXPERTI – curs Lucrator in comert

Centrul de Consultanta si Studii Europene recruteaza, in vederea implementarii proiectului “IMPACT TEACA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4-Incluziune sociala si comvaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1-Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, Contract nr POCU 18/4/1/102218, urmatoarele tipuri de experti:

• Lector teorie curs Lucrator in comert
• Lector practica curs Lucrator in comert

Cerintele si exigentele posturilor vor fi discutate in cadrul interviului.
Cei interesati sunt rugati sa transmitaa un Cv Europass la adresa de email impact.teaca@gmail.com pana pe 16 Decembrie 2017, ora 18:00

ANUNT RECRUTARE EXPERTI – Lucrator in Alimentatie – Bucatar

Centrul de Consultanta si Studii Europene recruteaza, in vederea implementarii proiectului “IMPACT TEACA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4-Incluziune sociala si comvaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1-Reducereanumărului de persoane aflate înrisc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, Contract nr POCU 18/4/1/102218, urmatoarele tipuri de experti:

• Lector teorie curs Lucrator in alimentatie- bucatar
• Lector practicacurs Lucrator in alimentatie- bucatar

Cerintele si exigentele posturilor vor fi discutate in cadrul interviului.
Cei interesati sunt rugati sa transmitaa un Cv Europass la adresa de email impact.teaca@gmail.com pana pe 16 Decembrie 2017, ora 18:00

ANUNT RECRUTARE EXPERTI – Lucrator in Alimentatie – Ospatar

Centrul de Consultanta si Studii Europene recruteaza, in vederea implementarii proiectului “IMPACT TEACA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4-Incluziune sociala si comvaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1-Reducereanumărului de persoane aflate înrisc de sărăcieșiexcluziunesocialădincomunitățilemarginalizateîncareexistăpopulațieaparținândminoritățiirome, prinimplementarea de măsuriintegrate, Contractnr POCU 18/4/1/102218, urmatoarele tipuri de experti:

• Lector teorie curs Lucrator in alimentatie-ospatar
• Lector practicacurs Lucrator in alimentatie-ospatar

Cerintele si exigentele posturilor vor fi discutate in cadrul interviului.
Cei interesati sunt rugati sa transmitaa un Cv Europass la adresa de email impact.teaca@gmail.com pana pe 16 Decembrie 2017, ora 18:00

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved