Partenerul 2 din cadrul proiectului IMPACT TEACA – “Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”-Centrul de Consultanta si Studii Europene recruteaza, in vederea implementarii proiectuluimai sus enuntat. Poriectele sunt finantate prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4-Incluziune sociala si comvaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1-Reducereanumărului de persoane aflate înrisc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, Contract nr POCU 18/4/1/102218, urmatoarele tipuri de experti:

• Lector teorie si practica curs Tamplar manual
• Lector teorie si practica curs Sudor electric
• Lector teorie si practica curs Mecanic auto
• Lector teorie si practica curs Lucrator in comert
• Lector teorie si practica curs Frizer
• Lector teorie si practica curs Confectioner cablaje auto
• Lector teorie si practica curs Lucrator finisor in constructii
• Lector teorie si practica curs Confectioner asamblor articole textile
• Lector teorie si practica curs Agent curatenie cladiri si mijloace de transport
• Lector teorie si practica curs Camerista
• Lector teorie si practica curs Operator la prelucrarea maselor plastice

Cerintele si exigentele posturilor vor fi discutate in cadrul interviului.
Cei interesati sunt rugati sa transmita un Cv Europass la adresa de email impact.teaca@gmail.com pana pe 13Aprilie 2018, ora 18:00