Partenerul 2 din cadrul proiectului IMPACT TEACA – “Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”- Centrul de Consultanta si Studii Europene recruteaza, in vederea implementarii proiectului mai sus enuntat. Poriectele sunt finantate prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4-Incluziune sociala si comvaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, Contract nr POCU 18/4/1/102218, urmatoarele tipuri de experti:

Lector teorie si practica curs Tamplar manual
Lector teorie si practica curs Sudor electric
Lector teorie si practica curs Mecanic auto
Lector teorie si practica curs Lucrator in comert
Lector teorie si practica curs Frizer
Lector teorie si practica curs Confectioner cablaje auto
Lector teorie si practica curs Lucrator finisor in constructii
Lector teorie si practica curs Confectioner asamblor articole textile
Lector teorie si practica curs Agent curatenie cladiri si mijloace de transport
Lector teorie si practica curs Camerista
Lector teorie si practica curs Operator la prelucrarea maselor plastice

Cerintele si exigentele posturilor vor fi discutate in cadrul interviului.
Cei interesati sunt rugati sa transmita un Cv Europass la adresa de email impact.teaca@gmail.com pana pe 08 August 2018, ora 18:00