newsletter 7,6

NEWSLETTER luna Noiembrie  2018

ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de lider al proiectului  ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna noiembrie  2018 s-au desfășurat 2 întâlniri în cadrul clubului dedicat femeilor , privind asigurarea egalității de șanse și de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.

La aceste întâlniri au participat 28 de femei din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.

Întâlnirile au avut ca scop  informarea despre actiunile  desfășurate de către clubul privind egalitatea de șanse și de gen între femei și bărbați.

Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la email: impact.teaca@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational CAPITAL UMAN 2014-2020

 

Expert nediscriminare: Neamțiu Oana Ancuța

newsletter 7,3

NEWSLETTER luna Noiembrie 2018

Campanie de informare-conștientizare în vederea schimbării atitudinii sociale și stereotipurilor față de grupurile vulnerabile, inclusiv față de persoanele de etnie rromă din comunitatea marginalizată a localităților Teaca, Viile Tecii, Pinticu.

 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de lider al proiectului  ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunță că în luna noiembrie 2018 s-au desfășurat  întâlniri tematice  cu adulții pe parcursul a doua zile, întâlniri tematice cu copii pe parcursul a două zile  și o dezbatere lecție deschisă copii-adulți  din grupul țintă  privind informarea și conștientizarea în vederea schimbării atitudinii sociale a stereotipurilor față de grupurile vulnerabile precum și două întâlniri pe aceeasi temă, cu copii din grupul țintă.La aceste întâlniri au participat 20 de copii și 25 de adulți din comunitatea marginalizată Teaca satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.La dezbatere lecție-deschisă au participat 10 copii și 10 adulți unde  a fost desfășurată o sesiune în domeniul combaterii discriminării.

Întâlnirile tematice au avut ca scop identificarea informațiilor în baza cărora se pot face analize comparative a problemelor cu care se confruntă comunitatea și se pot oferi soluții de remediere/îmbunătațire.

Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la email: impact.teaca@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational CAPITAL UMAN 2014-2020

Expert nediscriminare: Neamțiu Oana Ancuța

 

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved