newsletter inovare sociala

NEWSLETTER luna Decembrie 2018

 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de lider al proiectului  ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 va informeaza că în luna decembrie 2018 sa  desfășurat un seminar de inovare sociala la care au participat membri ai grupului tinta.

Seminarul sa desfasurat pe parcursul a doua zile cate 8 ore, avand ca tematica- inovarea sociala factor al dezvoltarii social economice si inovarea in invatamant.

Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la adresa de email:  impact.teaca@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational CAPITAL UMAN 2014-2020

 

Expert inovare sociala

Borsa Ciprian

newsletter 7,6 egalitate de gen si de sanse

NEWSLETTER luna Decembrie 2018

ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna decembrie 2018 s-au desfășurat 2 întâlniri în cadrul clubului dedicat femeilor , privind asigurarea egalității de șanse și de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.

La aceste întâlniri au participat 28 de femei din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.

La întâlnirea cu femeile a fost desfășurată o tema în domeniul combaterii fenomenului de mobbing la locul de muncă, în special pentru femeile provenind din medii defavorizate.

Întâlnirile au avut ca scop informarea acțiunilor desfășurate de către clubul privind egalitatea de șanse și de gen, precum și rezultatul acestor acțiuni.

Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la nr. de tel. 0761 100 034 email: impact.teaca@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational CAPITAL UMAN 2014-2020

Expert nediscriminare: Maria PINTICAN

 

        

newsletter 7,3 schimbarea atitudinii sociale

NEWSLETTER luna Decembrie 2018

Campanie de informare-conștientizare în vederea schimbării atitudinii sociale și stereotipurilor față de grupurile vulnerabile, inclusiv față de persoanele de etnie rromă din comunitatea marginalizată a localităților Teaca, Viile Tecii, Pinticu.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna decembrie 2018 s-au desfășurat 3 întâlniri tematice , din care o întâlnire cu adulți din grupul țintă privind informarea și conștientizarea în vederea schimbării atitudinii sociale a stereotipurilor față de grupurile vulnerabile precum și două întâlniri pe aceeasi temă, cu copii din grupul țintă.

La aceste întalniri au participat 20 de copii și 25 de adulți din comunitatea marginalizată Teaca satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.

La întâlnirea cu adulții a fost desfășurată o sesiune în domeniul combaterii discriminării, cu tema ”Diferiți, dar egali!”, pe parcursul a 2 zile.

Întâlnirile tematice au avut ca scop identificarea informațiilor în baza cărora se pot face analize comparative a problemelor cu care se confruntă comunitatea și se pot oferi soluții de remediere/îmbunătațire.

Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la nr. de tel. 0761 100 034 email: impact.teaca@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational CAPITAL UMAN 2014-2020

Expert nediscriminare: Maria PINTICAN

 

anunt 7,7 selectare participanti

ANUNȚ  PRIVIND SELECȚIA CELOR MINIM 100 DE PARTICIPANȚI

 

Subactivitatea 7.7. Organizarea unui club “Participă activ!” de implicare activă a membrilor comunității în vederea integrării membrilor marginalizați prin acțiuni colective de socializare.

Echipa care asigură derularea proiectului „Impact TEACA –  Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud” anunță începerea procesului de selecție a unui număr minim de 100 de cetățeni din comuna Teaca care să desfășoare activități în cadrul clubului „Participă activ” ce va funcționa în spațiul de proiect pus la dispoziție de Liceul Teoretic  C.R. VIVU TEACA, str . Ion Creangă, nr. 604  începand cu data de 10.12.2018.

Clubul va asigura atât activități de socializare pentru cetățenii comunei, utilizând jocuri de societate, cât și de educare pe teme de mare importanță pentru bunul mers al vieții în această comunitate, cum sunt, printre altele, importanța voluntariatului pentru ameliorarea consecințelor unor dezastre naturale și orice altă situație din categoria Situațiilor de Urgență sau alte teme solicitate de către membrii clubului.

Pot fi membri ai clubului atât copii cât și adulți, atât de etnie romă, cât și aparținând celorlalte etnii.

Un criteriu esențial îl reprezintă dorința de a voluntaria în slujba comunității în care trăiește.

Activitatea de recrutare a celor minim 100 de membri se va desfășura în perioada 10.12.2018-28.02.2019

Întocmit azi: 10.12.2018

Coordonator A7 Nemeș Crina Grațiela                            Expert nediscriminare  Pintican Maria

anunt seminar inovare sociala

SEMINAR INOVARE SOCIALA

ACTIVITATEA 7.10-Imbunatatirea capacitatii de incluziune sociala a comunitatii marginalizate Teaca, Viile Tecii si Pinticu prin aplicarea si promovarea inovarii sociale.

JUDETUL BISTRITA-NASAUD in calitate de lider al proiectului ”IMPACT TEACA-Masuri integrate pentru imbunatatirea situatie socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud” cod POCU/18/4/1/102218, va invita sa participati la un seminar de inovare sociala.

Seminarul va avea loc in data de: 27,12,2018 si 28,12,2018 la Liceul Teoretic” Constantin Romanu Vivu”, Teaca, strada Ion Creanga, nr 604, intre orele 8.00-16.00

Tematica seminar:

  • Inovaţia socială, factor al dezvoltării social-economice
  • Inovare in invatamant

Expert inovare sociala

Borsa Ciprian

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved