anunt 7,7 selectare participanti

ANUNȚ  PRIVIND SELECȚIA CELOR MINIM 100 DE PARTICIPANȚI

 

Subactivitatea 7.7. Organizarea unui club “Participă activ!” de implicare activă a membrilor comunității în vederea integrării membrilor marginalizați prin acțiuni colective de socializare.

Echipa care asigură derularea proiectului „Impact TEACA –  Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud” anunță începerea procesului de selecție a unui număr minim de 100 de cetățeni din comuna Teaca care să desfășoare activități în cadrul clubului „Participă activ” ce va funcționa în spațiul de proiect pus la dispoziție de Liceul Teoretic  C.R. VIVU TEACA, str . Ion Creangă, nr. 604  începand cu data de 10.12.2018.

Clubul va asigura atât activități de socializare pentru cetățenii comunei, utilizând jocuri de societate, cât și de educare pe teme de mare importanță pentru bunul mers al vieții în această comunitate, cum sunt, printre altele, importanța voluntariatului pentru ameliorarea consecințelor unor dezastre naturale și orice altă situație din categoria Situațiilor de Urgență sau alte teme solicitate de către membrii clubului.

Pot fi membri ai clubului atât copii cât și adulți, atât de etnie romă, cât și aparținând celorlalte etnii.

Un criteriu esențial îl reprezintă dorința de a voluntaria în slujba comunității în care trăiește.

Activitatea de recrutare a celor minim 100 de membri se va desfășura în perioada 10.12.2018-28.02.2019

Întocmit azi: 10.12.2018

Coordonator A7 Nemeș Crina Grațiela                            Expert nediscriminare  Pintican Maria

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved