newsletter inovare sociala

NEWSLETTER Ianuarie 2019

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 va informeaza că în luna ianuarie 2019 sa desfășurat un seminar de inovare sociala la care au participat membri ai grupului tinta.
Seminarul sa desfasurat pe parcursul a doua zile cate 8 ore, avand ca tematica -1. Mecanisme ale inovarii in asistenta sociala, 2.Inovarea sociala in serviciile de sanatate.
Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational CAPITAL UMAN 2014-2020

Expert inovare sociala
Borsa Ciprian

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved