CONCURS SELECTIE PLANURI DE AFACERI NR. 1 – luna FEBRUARIE 2019

A3.9 Organizarea concursului de idei de afaceri si selectarea beneficiarilor de subventii (micro-granturi) pentru infiintarea de noi afaceri

Judetul Bistrita-Nasaud/ Directia dezvoltare durabila si relatii externe, în calitate de beneficiar impreuna cu partenerul 1 – Fundatia Satean publica Procedura de selectie a planurilor de afaceri castigatoare, din cadrul proiectului cu titlul „IMPACT TEACA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, ID 102218.

Persoanele inscrise in grupul tinta al proiectului si care au participat la activitatile de antreprenoriat din cadrul proiectului (consiliere, cursuri, workshop-uri, etc.), vor folosi prezenta procedura si anexele aferente, pentru a se inscrie la concursul de planuri de afaceri. Documentele se pot descarca de la linkurile de mai jos, sau pot fi solicitate pe email, la adresa office@satean.eu.

Vor fi selectate spre finanțare un număr de 20 de planuri de afaceri, care vor primi un ajutor de minimis in valoare de maximum 20.000 euro.
Aplicanții eligibili vor trebui să depună documentele menționate in Procedura de selecție a planurilor de afaceri și să respecte cerințele acesteia.

Contact: 0728 004 140 – Bechis Maria Gabriela – Manager de proiect

COMISIA DE EVALUARE:

1. Coordonator programe interventii – Dipsan Gabriela Crina
2. Coordonator activitate 3: Ionascu Eugen Corneliu
3. Consilier juridic: Alexandru Nicusor
4. Consultant financiar minimis: Galli Francesca

Anexa 1 – scrisoare intentie

Anexa 2 – Declaratie date cu caracter personal

Anexa 3 – Declaratie unica participare dubla finantare

Anexa 4 – Declaratie conflict de interese

Anexa 5 – Contract de subventie – orientativ

Anexa 6 – Ajutor de minimis – v2

Anexa 7 – LISTA Coduri CAEN eligibile INFIINTARE AFACERRI 4.1

Anexa 8 – Model contestatie

Anexa 9 – Declaratie evitare incompatibilitate – evaluator

Anexa 10 – Plan – afaceri – format

Anexa A – GRILA ADMINISTRATIVA

Anexa B – GRILA tehnico-financiara

Anexa C – GRILA INTERVIU

Anexe – Plan – de – afaceri – Proiectii – financiare

Bugetul proiectului propus de participant format

Procedura selectie planuri A3.9

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved