newsletter inovare sociala

NEWSLETTER august 2019
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de li-der al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 va informeaza că în luna august 2019 sa desfășurat un seminar de inovare sociala la care au participat membri ai grupului tinta.
Un seminar de inovare sociala care sa desfasurat in data de 8 si 9 august cate 8 ore in fiec-are zi, avand ca tematica urmatoarele subiecte :
1. Inovarea socială, factor al dezvoltării social-economice
2. Inovarea in invatanant
3. Mecanisme ale inovarii in asistenta sociala
4. Inovarea sociala in seviciile de sanatate
5. Nevoia de inovare in politicile de migrare Romanesti
6. Raspunsul tinerilor la inovarea educationala
In urma desfasurarii seminarului a fost aplicat un chestionar de evaluare a satisfactiei participantilor pentru a putea cuantifica si analiza impactul activitatii in randul beneficiarilor
O sesiune instruire voluntari din cadrul laboratorului de combtere a dicriminarii pentru re-teaua de sprijin, in care sa prelucrat si discutat pe marginea manualului de inovare sociala.
In urma desfasurarii sesiuni a fost aplicat un chestionar de evaluare a satisfactiei partici-pantilor pentru a putea cuantifica si analiza impactul activitatii in randul beneficiarilor
O sesiune instruire experti din cadrul proiectului in care sa prelucrat si discutat pe marginea manualului de inovare sociala.
In urma desfasurarii sesiuni a fost aplicat un chestionar de evaluare a satisfactiei partici-pantilor pentru a putea cuantifica si analiza impactul activitatii in randul beneficiarilor

Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă ru-găm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

Expert inovare sociala
Borsa Ciprian

newsletter 7,6 august

NEWSLETTER luna august 2019
ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavoraugust iulie 2019 s-au desfășurat 3 întâlniri în cadrul clubului dedicat femeilor , privind asigurarea egalității de șanse și de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.
La aceste întâlniri au participat 56 de femei din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.
La întâlnirile din 09.08.2019, 16.08.2019, 23.08.2019 și 28.08.2019 s-a discutat despre scopul acestor întâlniri : cresterea gradului de informare și de constientizare a fenomenului de „persecuție psihologică” a femeilor la locul de muncă și modalitățile de a contracara efectele negative ale acestui fenomen specific de discriminare si a fost discutat mobbingul la locul de muncă. Beneficiarele participante arătându-se interesate de subiect și implicându-se activ în derularea activității.
Au fost diseminate în cadrul întâlnirilor de către mediatorul social materiale privind promovarea egalității de șanse și de gen.

Întâlnirile au avut ca scop informarea acțiunilor desfășurate de către clubul privind egalitatea de șanse și de gen între femei și bărbați.
Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la email: impact.teaca@gmail.com
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational CAPITAL UMAN 2014-2020
Expert nediscriminare : Maria PINTICAN

newsletter 7,3 august

NEWSLETTER luna august 2019
CAMPANIE DE INFORMARE-CONȘTIENTIZARE ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII ATITUDINII SOCIALE ȘI STEREOTIPURILOR FAȚĂ DE GRUPURILE VULNERABILE, INCLUSIV FAȚĂ DE PERSOANELE DE ETNIE RROMĂ DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ A LOCALITĂȚILOR TEACA, VIILE TECII, PINTICU.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna august 2019 s-au desfășurat 2 întâlniri tematice , din care o întâlnire cu adulți romi și o întâlnire cu neromii din grupul țintă, pe parcursul a două zile, o dezbatere lecție-deschisă adulti+copii si 2 întalniri tematice cu copii privind informarea și conștientizarea în vederea schimbării atitudinii sociale a stereotipurilor față de grupurile vulnerabile precum și întâlnire întâlnire cu adulții din grupul țintă.
La aceste întâlniri au participat 20 de copii și 25 de adulți din comunitatea marginalizată Teaca satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.
La cele doua întâlniri din luna august 2019 cu adulții, a fost desfășurată o sesiune separat cu romi și separat cu neromi pe parcursul a 2 zile în domeniul combaterii discriminării.
În data de 12.08.2019 a avut loc dezbaterea lecție-deschisă cu adulții și copii obținându-se în acest fel informații din ambele puncte de vedere.
Întâlnirile tematice au avut ca scop identificarea informațiilor în baza cărora se pot face analize comparative a problemelor cu care se confruntă comunitatea și se pot oferi soluții de remediere/îmbunătățire.
Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la email: impact.teaca@gmail.com
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational CAPITAL UMAN 2014-2020
Expert nediscriminare : Maria Pintican
Expert campanii: Span George Marian

anunt seminar inovare sociala

ANUNT
SEMINAR INOVARE SOCIALA
ACTIVITATEA 7.10-Imbunatatirea capacitatii de incluziune sociala a comunitatii marginalizate Teaca, Viile Tecii si Pinticu prin aplicarea si promovarea inovarii sociale.
JUDETUL BISTRITA-NASAUD in calitate de lider al proiectului ”IMPACT TEACA-Masuri integrate pentru imbunatatirea situatie socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud” cod POCU/18/4/1/102218, va invita sa participati la un seminar de inovare sociala.
Seminarul va avea loc in data de: 8,08,2019 si 9,08,2019 la Liceul Teoretic” Constantin Romanu Vivu”, Teaca, strada Ion Creanga, nr 604, intre orele 8.00-16.00
Tamatica seminar:
1. Inovarea socială, factor al dezvoltării social-economice
2. Inovarea in invatanant
3. Mecanisme ale inovarii in asistenta sociala
4. Inovarea sociala in seviciile de sanatate
5. Nevoia de inovare in politicile de migrare Romanesti
6. Raspunsul tinerilor la inovarea educationala

Expert inovare sociala
Borsa Ciprian

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved