NEWSLETTER 7,3 luna OCTOMBRIE 2019

NEWSLETTER luna OCTOMBRIE 2019
CAMPANIE DE INFORMARE-CONȘTIENTIZARE ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII ATITUDINII SOCIALE ȘI STEREOTIPURILOR FAȚĂ DE GRUPURILE VULNERABILE, INCLUSIV FAȚĂ DE PERSOANELE DE ETNIE RROMĂ DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ A LOCALITĂȚILOR TEACA, VIILE TECII, PINTICU.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna octombrie 2019 s-au desfășurat o întâlnire tematică cu adulții romi-neromi pe parcursul a două zile, o dezbatere lecție-deschisă adulti+copii și o întâlnire tematică cu copii privind informarea și conștientizarea în vederea schimbării atitudinii sociale a stereotipurilor față de grupurile vulnerabile .
La aceste întâlniri au participat 20 de copii și 35 de adulți din comunitatea marginalizată Teaca satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.
În cadrul școlii a avut loc întâlnirea cu copii (10 copii), aceștia fiind informați despre combaterea nediscriminării.
La data de 14 -15 octombrie 2019 a avut loc întâlnirea cu adulții (25 adulți), a fost desfășurată o sesiune separat cu romi și separat cu neromi pe parcursul a 2 zile în domeniul combaterii discriminării.
În data de 07.10.2019 a avut loc dezbaterea lecție-deschisă cu 10 adulții și 10 copii obținându-se în acest fel informații din ambele puncte de vedere.
Totodată, au fost diseminate beneficiarilor proiectului materiale promoționale (broșuri, tricouri inscripționate) despre combaterea discriminării.
Întâlnirile tematice au avut ca scop identificarea informațiilor în baza cărora se pot face analize comparative a problemelor cu care se confruntă comunitatea și se pot oferi soluții de remediere/îmbunătățire.
Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la email: impact.teaca@gmail.com
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational CAPITAL UMAN 2014-2020

Expert campanii: Spân George-Marian

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved