NEWSLETTER 7,3 luna DECEMBRIE 2019

NEWSLETTER luna DECEMBRIE 2019
CAMPANIE DE INFORMARE-CONȘTIENTIZARE ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII ATITUDINII SOCIALE ȘI STEREOTIPURILOR FAȚĂ DE GRUPURILE VULNERABILE, INCLUSIV FAȚĂ DE PERSOANELE DE ETNIE RROMĂ DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ A LOCALITĂȚILOR TEACA, VIILE TECII, PINTICU.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabilă și relații externe în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate a comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna decembrie 2019 s-au desfășurat o întâlnire tematică cu adulți romi- neromi, pe parcursul a două zile, o dezbatere lecție-deschisă adulti+copii si o întâlnire tematică cu copii privind informarea și conștientizarea în vederea schimbării atitudinii sociale a stereotipurilor față de grupurile vulnerabile precum și două întâlniri pe aceeasi temă, cu copii din grupul țintă.
La aceste întâlniri au participat atât adulți cât și copii din comunitatea marginalizată Teaca satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.
Întâlnirea tematică cu copii a avut loc în cadrul școlii, aceștia fiind informați despre campania de conștientizarea în domeniul combaterii discriminării.
La întâlnirea tematică din luna decembrie 2019 cu adulții, a fost desfășurată o sesiune separat cu romi și separat cu neromi pe parcursul a 2 zile în domeniul combaterii discriminării în datele de 09-10 decembrie 2019.
În data de 18.12.2019 a avut loc dezbaterea lecție-deschisă cu adulții și copii obținându-se în acest fel informații din ambele puncte de vedere.
Întâlnirile tematice au avut ca scop identificarea informațiilor în baza cărora se pot face analize comparative a problemelor cu care se confruntă comunitatea și se pot oferi soluții de remediere/îmbunătățire.
Totodată, au fost diseminate beneficiarilor proiectului materiale promoționale (broșuri, tricouri inscriptionate) despre combaterea discriminării.
Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la email: impact.teaca@gmail.com
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational CAPITAL UMAN 2014-2020

Expert campanii: Span George Marian

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved