A7,6 Egalitatea de gen și de șanse între femei și bărbați

Să oprim discriminarea împotriva femeilor cu dizabilități

La 30 septembrie 2019 numărul total de persoane cu dizabilităţi comunicat Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi din cadrul Ministerului Muncii şi Justiției Sociale prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a fost de 839 632 persoane.

Situația femeilor cu dizabilități

În România ocuparea persoanelor cu dizabilităţi este menţionată ca prioritate în toate documentele strategice publice privind ocuparea în general, precum şi în cele privind integrarea persoanelor cu dizabilităţi

Femeile cu handicap se află în continuare la marginea societății Situația femeilor cu handicap nu este doar
mai dificilă decât cea a femeilor fără handicap, ci chiar și mai complicată decât cea a bărbaților cu handicap

Materialul pote fi vizualizat accesând Clubul femilor de mai jos.

Clubul femeilor

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved