Anunț A7.6

     Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE nr.24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii Stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de acest virus pe o durată de 30 de zile.

Întrucât activitățile planificate nu se pot desfășura decât cu respectarea distanțării sociale datorită stării de alertă instaurată pe teritoriul țării, pentru a gestiona riscul de răspândire a infecției cu COVID-19, vă informăm că acțiunile din cadrul Subactivității 7.6 – Asigurarea egalitătii de șanse și a egalității de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată comuna Teaca, se vor realiza într-un grup restrâns de maxim 3 persoane/beneficiare ale proiectului cu respectarea distanțării fizice/sociale și respectarea normelor de igienizare.

     Vă aducem la cunoștință faptul că, pe perioada Stării de alertă beneficiarele acestui proiect vor putea accesa site-ul https://www.impacteaca.com/ , unde veți găsi toate materialele care se dezbat în cadrul întâlnirilor sâptămânale.

Nu în ultimul rând, beneficiarele acestui proiect vor fi contactate și informate telefonic de către experții proiectului implicați în cadrul acestei subactivități cu privire la desfășurarea și planificarea întâlnirilor cu acestea.

Întocmit: Mediator Social Combaterea Discriminării 2:

Dumbrăvan Ana-Adelina

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved