Anunț – pandemie 7.3

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății  la data de 15.05.2020, vă informăm că acțiunile Subactivității A7.3 Desfasurarea campaniei de informare și conștientizare în vederea schimbării atitudinii sociale și stereotipurilor față de grupurile vulnerabile, inclusiv față de persoanele de etnie roma din comunitatea marginalizată roma Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu  vor fi întrerupte pe perioada stării de ALERTĂ instituită pe întreg teritoriului țării.

    Vă aducem la cunoștință faptul că aveți acces la site-ul proiectului www.impacteaca.com unde veți găsi materialele susținute la întâlnirile tematice și la dezbateri lecții-deschise.Beneficiarii proiectului vor fi contactați și informați telefonic de către experții proiectului cu privire la desfașurarea acțiunilor din cadrul subactivității A7.3

 

Expert nediscriminare 1: Neamțiu Oana

Data: 22.05.2020

 

ANUNT- pandemie 7,3

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved