Anunț A7.7

     Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE nr.24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii Stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de acest virus.

Întrucât activitățile planificate nu se pot desfășura decât cu respectarea distanțării sociale datorită stării de alertă instaurată pe teritoriul României, pentru a gestiona riscul de răspândire a infecției cu COVID-19, vă informăm că acțiunile din cadrul Subactivității A7.7 – Organizarea unui club “Participă activ!” de implicare activă a membrilor comunității în vederea integrării membrilor marginalizați prin acțiuni colective de socializare, se vor realiza într-un grup restrâns de maxim 3 persoane cu respectarea distanțării fizice/sociale și respectarea normelor de igienizare.

     Vă aducem la cunoștință faptul că, pe perioada Stării de alertă puteți accesa site-ul proiectului https://www.impacteaca.com/, unde veți găsi toate materialele care se dezbat în cadrul acțiunilor tematice de implicare activă a comunității pe tot parcursul desfășurării acestei subactivități.

     Totodată beneficiarii proiectului Impact Teaca vor fi contactați și informați telefonic de către experții proiectului implicați în cadrul acestei subactivități cu privire la desfășurarea acestora.

 

Întocmit: Mediator Social Combaterea Discriminării 2:

Dumbrăvan Ana-Adelina

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved