NEWSLETTER A7.6

NEWSLETTER – MAI 2020

ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabilă și relații externe în calitate de lider al proiectului  ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunță că în luna mai 2020 beneficiarele  proiectului vor fi contactate și informate telefonic de către expertii proiectului cu privire la desfășurarea acțiunilor din cadrul subactivității

SA7.6 – Asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată comuna Teaca.

Totodată în luna mai 2020 a fost întocmit un centralizator cu numărul de materiale promoționale distribuite în cadrul comunității cât și la întâlnirile din cadrul clubului, privind broșura: ”Combaterea fenomenului de mobbing” și nu în ultimul rând a fost pregătită tema ”Discriminarea femeilor în accesul pe piața muncii și la locul de muncă” având drept scop cauzele și soluțiile acestora, temă care v-a fi dezbătută în cadrul întâlnirilor cu beneficiarele proiectului participante la club în perioada instituirii stării de alertă pe teritoriul țării, începând cu data de 18.05.2020 pentru o perioadă de 30 de zile.

 

Vă aducem la cunoștință faptul că aveți acces la site-ul proiectului www.impacteaca.com  unde veți găsi materialele susținute în cadrul întâlnirilor tematice din cadrul clubului femeilor pe subactivitatea A7.6

Pentru informații suplimentare privind proiectul precum și acțiunile desfășurate în cadrul clubului vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

 

Întocmit: Mediator Social Combaterea Discriminării 2:

Dumbrăvan Ana – Adelina

 

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved