NEWSLETTER A7.6

NEWSLETTER – IUNIE 2020
ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabilă și relații externe în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunță că în luna Iunie 2020 beneficiarele proiectului au fost contactate și informate telefonic de către expertii proiectului cu privire la desfășurarea acțiunilor din cadrul subactivității
SA7.6 – Asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată comuna Teaca în următoarele date și anume în data de 12.06.2020, 15.06.2020 și 22.06.2020, acolo unde au participat la întâlnirile săptămânale din cadrul proiectului un număr de 40 de persoane, toate fiind prezente în cadrul acestora.
În cadrul întâlnirilor săptămânale au fost dezbătute următoarele teme și anume: ”Mobbing-ul la local de muncă”, ”Discriminarea femeilor în accesul pe piața muncii și la local de muncă”, precum și ”Egalitatea de șanse între femei și bărbați”.

Totodată în luna Iunie 2020 a fost verificat/centralizat și întocmit un centralizator cu privire la disribuirea unui model de broșură și anume -”Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame” și flayer – ”Sunt tătic, sunt fericit!”, pe care l-am finalizat în data de 19.06.2020.

Vă aducem la cunoștință faptul că aveți acces la site-ul proiectului www.impacteaca.com unde veți găsi materialele susținute în cadrul întâlnirilor tematice din cadrul clubului femeilor pe subactivitatea A7.6, iar pentru informații suplimentare privind proiectul și acțiunile desfășurate în cadrul clubului vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

Mediator Social Combaterea Discriminării 2: Dumbrăvan Ana – Adelina

newsletter inovare sociala

NEWSLETTER iulie 2020
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de li-der al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 va informeaza că în luna iunie sau desfășurat un seminar de inovare sociala la care au participat membri ai grupului tinta.
Seminarul sa desfasurat in data de 24,25,26, cate 4 ore in fiecare zi, avand ca tematica urmatoarele subiecte :
1. Inovarea socială, factor al dezvoltării social-economice
2. Inovarea in invatanant
3. Mecanisme ale inovarii in asistenta sociala
4. Inovarea sociala in seviciile de sanatate
5. Nevoia de inovare in politicile de migrare Romanesti
6. Raspunsul tinerilor la inovarea educationala

In urma desfasurarii seminarilor a fost aplicate chestionare de evaluare a satisfactiei participantilor pentru a putea cuantifica si analiza impactul activitatii in randul beneficiarilor
Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

Expert inovare sociala
Borsa Ciprian

NEWSLETTER 7.3 – iunie

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna iunie 2020 a fost desfasurata o întâlnire tematică cu adulți romi-neromi, pe parcursul a două zile, privind informarea și conștientizarea în vederea schimbării atitudinii sociale a stereotipurilor față de grupurile vulnerabile.
La acesta întâlnire tematica au participat un numar de 25 de adulti din comunitatea marginalizată Teaca satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.
La întâlnirea tematică din data de 15-16.06.2020 cu adulții, a fost desfășurată o sesiune cu romi – neromi pe parcursul a 2 zile în domeniul combaterii discriminării.
Întâlnirile tematice au avut ca scop identificarea informațiilor în baza cărora se pot face analize comparative a problemelor cu care se confruntă comunitatea și se pot oferi soluții de remediere/îmbunătățire cat si promovarea valorilor culturale si a actiunilor de combatere a discriminarii

ANUNȚ A7.7

Anunț A7.7

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale/naționale generată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, pentru a controla riscul de răspândire a infecției cu COVID-19, vă aduc la cunoștință faptul că, acțiunile din cadrul Subactivității A7.7 – Organizarea unui club “Participă activ!” de implicare activă a membrilor comunității în vederea integrării membrilor marginalizați prin acțiuni colective de socializare, se vor realiza într-un grup restâns de 7 persoane cu respectarea distanțării fizice/sociale și respectarea normelor de igienizare.
Vă aducem la cunoștință faptul că, în această perioadă dificilă pe lângă prezența în cadrul întâlnirilor săptămânale puteți accesa și site-ul proiectului https://www.impacteaca.com/, unde veți găsi toate materialele care se prezintă în cadrul Clubului Participă Activ, cu acțiuni tematice de implicare activă a comunității pe tot parcursul desfășurării acestei subactivități, precum și o temă de actualitate privind Jocurile de socializare – ”Copiii și nevoia de socializare”, acesta fiind un subiect delicat de unde putem concluziona astfel: jocul este o plăcere dar și o modalitate de învățare, de dezvoltare a limbajului, abilităților de comunicare, de dezvoltare cognitivă, dar mai ales de dezvoltare a capacității de abstractizare.
Nu în ultimul rând, beneficiarii proiectului Impact Teaca vor fi contactați și informați telefonic de către experții proiectului implicați în cadrul subactivității A7.7 cu privire la desfășurarea acestora și precizarea cu exactitate a întâlnirilor.

Prin accesarea acestui link puteti viziona tema privind Jocurile de socializare.
Tema A7.7 – Jocuri de socializare

Întocmit,
Mediator Social Combaterea Discriminării 2:
Dumbrăvan Ana-Adelina

anunt seminar inovare sociala 7,10

ANUNT
SEMINAR INOVARE SOCIALA
ACTIVITATEA 7.10-Imbunatatirea capacitatii de incluziune sociala a comunitatii marginalizate Teaca, Viile Tecii si Pinticu prin aplicarea si promovarea inovarii sociale.
JUDETUL BISTRITA-NASAUD in calitate de lider al proiectului ”IMPACT TEACA-Masuri integrate pentru imbunatatirea situatie socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud” cod POCU/18/4/1/102218, va invita sa participati la un seminar de inovare sociala.
Seminarul va avea loc in data de: 24,25,26 iunie la adresa Teaca nr. 153 spatiu pus la dispozitie de catre primaria Teaca, intre orele 8.00-14.00
Tamatica seminar:

1. Inovarea socială, factor al dezvoltării social-economice
2. Inovarea in invatanant
3. Mecanisme ale inovarii in asistenta sociala
4. Inovarea sociala in seviciile de sanatate
5. Nevoia de inovare in politicile de migrare Romanesti
6. Raspunsul tinerilor la inovarea educationala

Expert inovare sociala
Borsa Ciprian

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved