Campanie de informare și conștientizare „Stop discriminării! Viața este plină de culori diferite!“ A 7.3

Discriminarea trebuie să aducă atingere unui drept. Discriminarea nu există în mod de sine-stătător.

Nu poţi spune că ai fost discriminat, şi atât, fără a menţiona şi dreptul care ţi-a fost atins, prin discriminare.Discriminarea poate aduce atingere oricărui drept recunoscut de o lege naţională sau de o prevedere internaţională: dreptul la viaţă, dreptul la demnitate umană, dreptul la muncă, dreptul la educaţie ş.a.m.d.

Obiectivul general al proiectului:

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate (DLI 360), din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu, în care există populație aparținând minorității rome în proporție de 23%.

Materialul poate fi vizualizat accesând imaginea de mai jos.

 

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved