NEWSLETTER A7.6 – IULIE 2020

NEWSLETTER – IULIE 2020
ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabilă și relații externe în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunță că în luna Iulie 2020 beneficiarele proiectului au fost contactate și informate telefonic de către expertii proiectului cu privire la desfășurarea acțiunilor din cadrul subactivității
SA7.6 – Asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată comuna Teaca în următoarele date și anume în data de 03.07.2020, 09.07.2020, 15.07.2020, 23.07.2020 și 29.07.2020 acolo unde au participat la întâlnirile săptămânale din cadrul proiectului un număr de 68 de beneficiare dintr-un total de 70 persoane și au fost dezbătute următoarele două teme și anume ”Discriminarea femeilor pe piața muncii”, precum și ”Egalitatea de gen și de șanse între femei și bărbați”, de către experții proiectului.

Totodată, pe parcursul lunii Iulie, au fost distribuite și materiale promoționale atât beneficiarelor participante la întâlnirile săptămânale, cât și beneficiarelor din cadrul comunității pe baza unui proces verbal în următoarele zile: 06.07.2020, 14.07.2020, 16.07.2020, 21.07.2020, 27.07.2020, precum și în 30.07.2020, dupa cum urmează:
1.Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame;
2.Combaterea fenomenului de mobbing;
3.Flayer: ”Sunt tătic, sunt fericit”.

Pentru informații suplimentare privind proiectul și acțiunile desfășurate în cadrul clubului vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

Mediator Social Combaterea Discriminării 2: Dumbrăvan Ana – Adelina

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved