newsletter septembrie 7.10

NEWSLETTER septembrie 2020
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de li-der al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 va informeaza că în luna august sa desfășurat un seminar de inovare sociala la care au participat membri ai grupului tinta.
Seminarul sa desfasurat in data de 23 si 24 septembrie cate 8 ore in fiecare zi, avand ca temat-ica urmatoarele subiecte :
1. Inovarea socială, factor al dezvoltării social-economice
2. Inovarea in invatanant
3. Mecanisme ale inovarii in asistenta sociala
4. Inovarea sociala in seviciile de sanatate
5. Nevoia de inovare in politicile de migrare Romanesti
6. Raspunsul tinerilor la inovarea educationala

In urma desfasurarii seminarilor a fost aplicate chestionare de evaluare a satisfactiei participantilor pentru a putea cuantifica si analiza impactul activitatii in randul beneficiarilor
Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

Expert inovare sociala
Borsa Ciprian

7.3 NEWSLETTER luna septembrie 2020

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna septembrie 2020 s-a desfășurat o întâlnire tematică cu adulți romi- neromi, pe parcursul a două zile, privind informarea și conștientizarea în vederea schimbării atitudinii sociale a stereotipurilor față de grupurile vulnerabile.

A7.6 – NEWSLETTER luna SEPTEMBRIE 2020

NEWSLETTER luna SEPTEMBRIE 2020
ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabilă și relații externe în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunță că în luna Septembrie 2020 beneficiarele proiectului au fost contactate și informate telefonic de către expertii proiectului cu privire la desfășurarea acțiunilor din cadrul subactivității
SA7.6 privind asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată Teaca în următoarele date și anume, în data de 03.09.2020, 09.09.2020, 17.09.2020 și 23.09.2020, acolo unde au participat un număr de 56 de persoane, toate fiind prezente în cadrul acestora. În cadrul întâlnirilor săptămânale au fost dezbătute următoarele teme:”Mobing-ul la locul de muncă”, ”Egalitatea de șanse între femei și bărbați”, ”Discriminarea pe criterii de dizabilitate” și ” Soluții împotriva discriminării femeilor în accesul pe piața muncii”.
În luna Septembrie 2020 a fost verificat/centralizat și întocmit un centralizator cu privire la disribuirea celor două broșuri și a flyer-ului și anume: brosura privind ”Combaterea fenomenului de mobbing” și ”Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame” și flayer-ul – ”Sunt tătic, sunt fericit!”.
În cursul lunii Septembrie 2020, am distribuit un set de materiale promoționale atât beneficiarelor participante în cadrul întâlnirilor săptămânale, cât și beneficiarilor din cadrul comunității marginalizate Teaca și menționez faptul că, în cadrul acestei subactivități am distribuit broșura ”Combaterea fenomenului de mobbing” pe baza unui proces verbal în următoarele date: 02.09.2020, 04.09.2020, 08.09.2020, 11.09.2020, 14.09.2020 și 21.09.2020, unui număr de 24 de persoane.

Vă aducem la cunoștință faptul că aveți acces la site-ul proiectului www.impacteaca.com unde veți găsi materialele susținute în cadrul întâlnirilor săptămânale din cadrul clubului femeilor pe subactivitatea A7.6, iar pentru informații suplimentare privind proiectul și acțiunile desfășurate în cadrul clubului vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

Mediator Social Combaterea Discriminării 2: Dumbrăvan Ana – Adelina

anunt seminar inovare sociala

SEMINAR INOVARE SOCIALA
ACTIVITATEA 7.10-Imbunatatirea capacitatii de incluziune sociala a comunitatii marginalizate Teaca, Viile Tecii si Pinticu prin aplicarea si promovarea inovarii sociale.
JUDETUL BISTRITA-NASAUD in calitate de lider al proiectului ”IMPACT TEACA-Masuri integrate pentru imbunatatirea situatie socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud” cod POCU/18/4/1/102218, va invita sa participati la un seminar de inovare sociala.
Seminarul va avea loc in data de: 23 si 24 septembrie la adresa Teaca nr. 153 spatiu pus la dispozitie de catre primaria Tea-ca, intre orele 8.00-16.00
Tamatica seminar:

1. Inovarea socială, factor al dezvoltării social-economice
2. Inovarea in invatanant
3. Mecanisme ale inovarii in asistenta sociala
4. Inovarea sociala in seviciile de sanatate
5. Nevoia de inovare in politicile de migrare Romanesti
6. Raspunsul tinerilor la inovarea educationala

Expert inovare sociala
Borsa Ciprian

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved