A7.6 – NEWSLETTER luna SEPTEMBRIE 2020

NEWSLETTER luna SEPTEMBRIE 2020
ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabilă și relații externe în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunță că în luna Septembrie 2020 beneficiarele proiectului au fost contactate și informate telefonic de către expertii proiectului cu privire la desfășurarea acțiunilor din cadrul subactivității
SA7.6 privind asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată Teaca în următoarele date și anume, în data de 03.09.2020, 09.09.2020, 17.09.2020 și 23.09.2020, acolo unde au participat un număr de 56 de persoane, toate fiind prezente în cadrul acestora. În cadrul întâlnirilor săptămânale au fost dezbătute următoarele teme:”Mobing-ul la locul de muncă”, ”Egalitatea de șanse între femei și bărbați”, ”Discriminarea pe criterii de dizabilitate” și ” Soluții împotriva discriminării femeilor în accesul pe piața muncii”.
În luna Septembrie 2020 a fost verificat/centralizat și întocmit un centralizator cu privire la disribuirea celor două broșuri și a flyer-ului și anume: brosura privind ”Combaterea fenomenului de mobbing” și ”Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame” și flayer-ul – ”Sunt tătic, sunt fericit!”.
În cursul lunii Septembrie 2020, am distribuit un set de materiale promoționale atât beneficiarelor participante în cadrul întâlnirilor săptămânale, cât și beneficiarilor din cadrul comunității marginalizate Teaca și menționez faptul că, în cadrul acestei subactivități am distribuit broșura ”Combaterea fenomenului de mobbing” pe baza unui proces verbal în următoarele date: 02.09.2020, 04.09.2020, 08.09.2020, 11.09.2020, 14.09.2020 și 21.09.2020, unui număr de 24 de persoane.

Vă aducem la cunoștință faptul că aveți acces la site-ul proiectului www.impacteaca.com unde veți găsi materialele susținute în cadrul întâlnirilor săptămânale din cadrul clubului femeilor pe subactivitatea A7.6, iar pentru informații suplimentare privind proiectul și acțiunile desfășurate în cadrul clubului vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

Mediator Social Combaterea Discriminării 2: Dumbrăvan Ana – Adelina

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved