A7.6 – NEWSLETTER luna IANUARIE 2021

ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD – ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunță că în luna Ianuarie 2021 beneficiarele înscrise în cadrul proiectului urmează a fi contactate și informate telefonic de către expertii proiectului cu privire la desfășurarea acțiunilor din cadrul subactivității SA7.6 privind asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu, în următoarele date și anume în data de 08.01.2021, 14.01.2021, 20.01.2021, și 27.01.2021 acolo unde urmează a participa la întâlnirile săptămânale din cadrul proiectului un număr de 54 de beneficiare. În cadrul întâlnirilor vor fi dezbătute următoarele teme și anume:”Mobing-ul la locul de muncă”, ”Egalitatea de șanse între femei și bărbați”, ”Interzicerea discriminării în România şi soluţionarea cazurilor în faţa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării” și ”Discriminarea pe criterii de dizabilitate”, de către experții proiectului.

Menționez faptul că, pe parcursul lunii Ianuarie 2021, vor fi distribuite materiale promoționale atât beneficiarelor participante la întâlnirile săptămânale, cât și beneficiarelor din cadrul comunității marginalizate Teaca, un set de 30 de broșuri și flyere pe baza unui proces verbal în următoarele zile din cursul lunii și anume: 15.01.2021, 18.01.2021, 19.01.2021, 22.01.2021, 25.01.2021 precum și în data de 26.01.2021, după cum urmează:
1.Broșura: ”Combaterea fenomenului de mobbing”;
2.Flayer: ”Sunt tătic, sunt fericit”.

Pentru informații suplimentare privind proiectul și acțiunile desfășurate în cadrul clubului privind asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen între femei și bărbați vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

Mediator Social Combaterea Discriminării 2: Dumbrăvan Ana – Adelina

NEWSLETTER 5 IANUARIE 2021, A7.3

NEWSLETTER 5 IANUARIE 2021
CAMPANIE DE INFORMARE-CONȘTIENTIZARE ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII ATITUDINII SOCIALE ȘI STEREOTIPURILOR FAȚĂ DE GRUPURILE VULNERABILE, INCLUSIV FAȚĂ DE PERSOANELE DE ETNIE RROMĂ DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ A LOCALITĂȚILOR TEACA, VIILE TECII, PINTICU.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna IANUARIE 2021 au diseminate materiale promotionale in comunitatea Teaca privind informarea și conștientizarea în vederea schimbării atitudinii sociale a stereotipurilor față de grupurile vulnerabile.

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved