Activitatile in cadrul proiectului sunt:

A0: Realizarea analizei la nivelul comunitatea marginalizata roma Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu, in vederea fundamentarii cererii de finantare.
A1: Sprijin in vederea creșterii accesului și participării la educație pentru 200 de copii din comunitatea marginalizata Teaca, Viile Tecii si Pinticu
A2: Sprijin in vederea cresterii accesului si participarii pe piata interna a muncii pentru 600 de persoane [420 rromi si 180 neromi] si 35% femei, comunitatea marginalizata Teaca, Viile Tecii si Pinticu
A3: Sustinerea antreprenoriatului în cadrul comunitătilor marginalizate teaca, viile tecii si pinticu, inclusiv a ocupării pe cont propriu
A4: Sprijin in domeniul serviciilor medicale si socio-medicale pentru 1000 persoane, dintre care 800 adulti , 200 copii, 700 rromi, 300 neromi din comunitatile Teaca, Viile Tecii si Pinticu
A5: Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din comunitatea marginalizată Teaca, Viile Tecii si Pintic
A6: Sprijin acordat pentru 50 de persoane din Teaca, Viile Tecii si Pintic in domeniul reglementării actelor de proprietate
A7: Furnizarea masurilor necesare rezolvarii diferitelor probleme ale comunitatii marginalizate in vederea realizarii procesului de incluziune sociala
A8: Managementul proiectului
A9: Publicitatea proiectului

UE

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved