NEWSLETTER martie 2021, A7.3

NEWSLETTER
CAMPANIE DE INFORMARE-CONȘTIENTIZARE ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII ATITUDINII SOCIALE ȘI STEREOTIPURILOR FAȚĂ DE GRUPURILE VULNERABILE, INCLUSIV FAȚĂ DE PERSOANELE DE ETNIE RROMĂ DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ A LOCALITĂȚILOR TEACA, VIILE TECII, PINTICU.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna martie 2021 a fost intocmit un centralizator cu numarul de beneficiari care au primit materiale promotionale achizitionate in cadrul proiectului, acestea fiind:

NEWSLETTER martie 2021, A7.6

NEWSLETTER 
ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna martie 2021 se vor desfasura 4 întâlniri în cadrul clubului dedicat femeilor , privind asigurarea egalității de șanse și de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.

NEWSLETTER 26 februarie 2021, A7.6

NEWSLETTER
ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna februarie 2021 s-au desfășurat 4 întâlniri în cadrul clubului dedicat femeilor , privind asigurarea egalității de șanse și de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.

NEWSLETTER 7.6 Februarie

NEWSLETTER
26 februarie 2021
ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna februarie 2021 s-au desfășurat 4 întâlniri în cadrul clubului dedicat femeilor , privind asigurarea egalității de șanse și de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.

NEWSLETTER februarie 2021, A7.3

NEWSLETTER
CAMPANIE DE INFORMARE-CONȘTIENTIZARE ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII ATITUDINII SOCIALE ȘI STEREOTIPURILOR FAȚĂ DE GRUPURILE VULNERABILE, INCLUSIV FAȚĂ DE PERSOANELE DE ETNIE RROMĂ DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ A LOCALITĂȚILOR TEACA, VIILE TECII, PINTICU.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna februarie 2021 vor fi diseminate materiale promotionale in comunitatea Teaca privind informarea și conștientizarea în vederea schimbării atitudinii sociale a stereotipurilor față de grupurile vulnerabile.

A7.6 – NEWSLETTER luna IANUARIE 2021

ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD – ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunță că în luna Ianuarie 2021 beneficiarele înscrise în cadrul proiectului urmează a fi contactate și informate telefonic de către expertii proiectului cu privire la desfășurarea acțiunilor din cadrul subactivității SA7.6 privind asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu, în următoarele date și anume în data de 08.01.2021, 14.01.2021, 20.01.2021, și 27.01.2021 acolo unde urmează a participa la întâlnirile săptămânale din cadrul proiectului un număr de 54 de beneficiare. În cadrul întâlnirilor vor fi dezbătute următoarele teme și anume:”Mobing-ul la locul de muncă”, ”Egalitatea de șanse între femei și bărbați”, ”Interzicerea discriminării în România şi soluţionarea cazurilor în faţa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării” și ”Discriminarea pe criterii de dizabilitate”, de către experții proiectului.

Menționez faptul că, pe parcursul lunii Ianuarie 2021, vor fi distribuite materiale promoționale atât beneficiarelor participante la întâlnirile săptămânale, cât și beneficiarelor din cadrul comunității marginalizate Teaca, un set de 30 de broșuri și flyere pe baza unui proces verbal în următoarele zile din cursul lunii și anume: 15.01.2021, 18.01.2021, 19.01.2021, 22.01.2021, 25.01.2021 precum și în data de 26.01.2021, după cum urmează:
1.Broșura: ”Combaterea fenomenului de mobbing”;
2.Flayer: ”Sunt tătic, sunt fericit”.

Pentru informații suplimentare privind proiectul și acțiunile desfășurate în cadrul clubului privind asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen între femei și bărbați vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

Mediator Social Combaterea Discriminării 2: Dumbrăvan Ana – Adelina

NEWSLETTER 5 IANUARIE 2021, A7.3

NEWSLETTER 5 IANUARIE 2021
CAMPANIE DE INFORMARE-CONȘTIENTIZARE ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII ATITUDINII SOCIALE ȘI STEREOTIPURILOR FAȚĂ DE GRUPURILE VULNERABILE, INCLUSIV FAȚĂ DE PERSOANELE DE ETNIE RROMĂ DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ A LOCALITĂȚILOR TEACA, VIILE TECII, PINTICU.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna IANUARIE 2021 au diseminate materiale promotionale in comunitatea Teaca privind informarea și conștientizarea în vederea schimbării atitudinii sociale a stereotipurilor față de grupurile vulnerabile.

newsletter decembrie 7.10

NEWSLETTER decembrie 2020

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de lider al proiectului  ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 va informeaza că în luna august sa  desfășurat un seminar de inovare sociala la care au participat membri ai grupului tinta.

Seminarul sa desfasurat in data de 17 si 18 decembrie cate 8 ore ore in fiecare zi, avand ca tematica urmatoarele subiecte :

  1. Inovarea socială, factor al dezvoltării social-economice
  2. Inovarea in invatanant
  3. Mecanisme ale inovarii in asistenta sociala
  4. Inovarea sociala in seviciile de sanatate
  5. Nevoia de inovare in politicile de migrare Romanesti
  6. Raspunsul tinerilor la inovarea educationala

         In urma desfasurarii seminarilor a fost aplicate chestionare de evaluare a satisfactiei participantilor  pentru a putea cuantifica si analiza impactul activitatii in randul beneficiarilor

       Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la adresa de email:  impact.teaca@gmail.com

  Expert inovare sociala

Borsa Ciprian

NEWSLETTER decembrie 2020, A7.6

NEWSLETTER
ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna decembrie 2020 s-au desfășurat 4 întâlniri în cadrul clubului dedicat femeilor , privind asigurarea egalității de șanse și de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.

NEWSLETTER 3 decembrie 2020, A7.3

NEWSLETTER 3 decembrie 2020
CAMPANIE DE INFORMARE-CONȘTIENTIZARE ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII ATITUDINII SOCIALE ȘI STEREOTIPURILOR FAȚĂ DE GRUPURILE VULNERABILE, INCLUSIV FAȚĂ DE PERSOANELE DE ETNIE RROMĂ DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ A LOCALITĂȚILOR TEACA, VIILE TECII, PINTICU.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna decembrie 2020 s-au desfășurat o întâlnire tematică cu adulți romi- neromi, pe parcursul a două zile, privind informarea și conștientizarea în vederea schimbării atitudinii sociale a stereotipurilor față de grupurile vulnerabile.

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved