newsletter 7,6

NEWSLETTER luna Noiembrie  2018

ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de lider al proiectului  ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna noiembrie  2018 s-au desfășurat 2 întâlniri în cadrul clubului dedicat femeilor , privind asigurarea egalității de șanse și de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.

La aceste întâlniri au participat 28 de femei din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.

Întâlnirile au avut ca scop  informarea despre actiunile  desfășurate de către clubul privind egalitatea de șanse și de gen între femei și bărbați.

Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la email: impact.teaca@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational CAPITAL UMAN 2014-2020

 

Expert nediscriminare: Neamțiu Oana Ancuța

newsletter 7,3

NEWSLETTER luna Noiembrie 2018

Campanie de informare-conștientizare în vederea schimbării atitudinii sociale și stereotipurilor față de grupurile vulnerabile, inclusiv față de persoanele de etnie rromă din comunitatea marginalizată a localităților Teaca, Viile Tecii, Pinticu.

 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de lider al proiectului  ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunță că în luna noiembrie 2018 s-au desfășurat  întâlniri tematice  cu adulții pe parcursul a doua zile, întâlniri tematice cu copii pe parcursul a două zile  și o dezbatere lecție deschisă copii-adulți  din grupul țintă  privind informarea și conștientizarea în vederea schimbării atitudinii sociale a stereotipurilor față de grupurile vulnerabile precum și două întâlniri pe aceeasi temă, cu copii din grupul țintă.La aceste întâlniri au participat 20 de copii și 25 de adulți din comunitatea marginalizată Teaca satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.La dezbatere lecție-deschisă au participat 10 copii și 10 adulți unde  a fost desfășurată o sesiune în domeniul combaterii discriminării.

Întâlnirile tematice au avut ca scop identificarea informațiilor în baza cărora se pot face analize comparative a problemelor cu care se confruntă comunitatea și se pot oferi soluții de remediere/îmbunătațire.

Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la email: impact.teaca@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational CAPITAL UMAN 2014-2020

Expert nediscriminare: Neamțiu Oana Ancuța

 

CAMPANIA DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE IN VEDEREA SCHIMBARII ATITUDINII SOCIALE SI STEREOTIPURILOR FATA DE GRUPURILE VULNERABILE, INCLUSIV FATA DE PERSOANELE DE DE ETNIE ROMA DIN COMUNITATEA MARGINALIZATA ROMA TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII SI PINTICU

Judetul Bistrita-Nasaud/ Directia dezvoltare durabila si relatii externe, în calitate de lider al proiectului „IMPACT TEACA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, POCU 18/4/1/102218, anunta ca in luna noiembrie 2012 se vor dersfasura 3 intalniri, una cu adulți din grupul tinta, privind informarea si constientizarea in vederea schimbarii atitudinii sociale si a stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile, precum si doua intalniri, pe aceeasi tema, cu copii din grupul tinta.
Intalnirile tematice au avut ca scopidentificarea informatilor in baza carora se pot face analize comparative a problemelor cu care se confrunta comunitatea si se pot oferi solutii de remediere/imbunatatire.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul si inscrierea in grupul tinta, va rugam sa ne contactati la nr. de tel. 0761 100 034, email: impact.teaca@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional CAPITAL UMAN 2014-2020
19.10.2017
Expert dezvoltare comunitara
Neamtiu Oana Ancuta

CAMPANIA DE INFORMARE – CONSTIENTIZARE IN VEDEREA SCHIMBARII ATITUDINII SOCIALE SI STEREOTIPURILOR FATA DE GRUPURILE VULNERABILE, INCLUSIV FATA DE PERSOANELE DE DE ETNIE ROMA DIN COMUNITATEA MARGINALIZATA ROMA TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII SI PINTICU

Judetul Bistrita-Nasaud/ Directia dezvoltare durabila si relatii externe, în calitate de lider al proiectului „IMPACT TEACA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, POCU 18/4/1/102218, anunta ca in luna Octombrie 2018s-au desfasurat trei intalniri tematice, din care o intalnire cu adulți din grupul tinta,privind informarea si constientizarea in vederea schimbarii atitudinii sociale si a stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile, precum si doua intalniri, pe aceeasi tema, cu copii din grupul tinta.

La aceste intalniri au participat 20 de copii si 25 de adulti din comunitatea marginalizata Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu.
Intalnirile tematice au avut ca scopidentificarea informatilor in baza carora se pot face analize comparative a problemelor cu care se confrunta comunitatea si se pot oferi solutii de remediere/imbunatatire.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul si inscrierea in grupul tinta, va rugam sa ne contactati la nr. de tel. 0761 100 034, email: impact.teaca@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional CAPITAL UMAN 2014-2020

10.10.2018
Expertdezvoltarecomunitara – Neamtiu Oana…………………………………

CAMPANIA DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE IN VEDEREA SCHIMBARII ATITUDINII SOCIALE SI STEREOTIPURILOR FATA DE GRUPURILE VULNERABILE, INCLUSIV FATA DE PERSOANELE DE DE ETNIE ROMA DIN COMUNITATEA MARGINALIZATA ROMA TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII, PINTICU

Judetul Bistrita-Nasaud/ Directia dezvoltare durabila si relatii externe, în calitate de lider al proiectului „IMPACT TEACA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, POCU 18/4/1/102218, anunta ca in luna Septembrie 2018s-au desfasurat trei intalniri tematice, din care o intalnire cu adulți din grupul tinta,privind informarea si constientizarea in vederea schimbarii atitudinii sociale si a stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile, precum si doua intalniri, pe aceeasi tema, cu copii din grupul tinta.

La aceste intalniri au participat 20 de copii si 25 de adulti din comunitatea marginalizata Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu.
Intalnirile tematice au avut ca scopidentificarea informatilor in baza carora se pot face analize comparative a problemelor cu care se confrunta comunitatea si se pot oferi solutii de remediere/imbunatatire.
Pentru informaţii suplimentare privind proiectul si inscrierea in grupul tinta, va rugam sa ne contactati la nr. de tel. 0761 100 034, email: impact.teaca@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional CAPITAL UMAN 2014-2020

28.09.2018
Expert dezvoltare comunitara – Neamtiu Oana …………………………………

CAMPANIA DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE IN VEDEREA SCHIMBARII ATITUDINII SOCIALE SI STEREOTIPURILOR FATA DE GRUPURILE VULNERABILE, INCLUSIV FATA DE PERSOANELE DE DE ETNIE ROMA DIN COMUNITATEA MARGINALIZATA ROMA TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII SI PINTICU

Judetul Bistrita-Nasaud/ Directia dezvoltare durabila si relatii externe, în calitate de lider al proiectului „IMPACT TEACA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, POCU 18/4/1/102218, anunta ca in luna decembrie 2017 se vor desfasura3 intalniri, una cu adulți din grupul tinta, privind informarea si constientizarea in vederea schimbarii atitudinii sociale si a stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile, precum si 2 intalniri, pe aceeasi tema, cu copii din grupul tinta.
La aceste intalniri vor participa 25 de adulti si 20 de copii ,din grupul tinta vizat.

Intalnirile tematice au ca scop identificarea informatiilor in baza carora se pot face analize comparative a problemelor cu care se confrunta comunitatea si se pot oferi solutii de remediere/imbunatatire.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul si inscrierea in grupul tinta, va rugam sa ne contactati la nr. de tel. 0761 100 034, email: impact.teaca@gmail.com

NEWSLETTER NR. 1

CAMPANIA DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE IN VEDEREA SCHIMBARII ATITUDINII SOCIALE SI STEREOTIPURILOR FATA DE GRUPURILE VULNERABILE, INCLUSIV FATA DE PERSOANELE DE DE ETNIE ROMA DIN COMUNITATEA MARGINALIZATA ROMA TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII SI PINTICU

Judetul Bistrita-Nasaud/ Directia dezvoltare durabila si relatii externe, în calitate de lider al proiectului „IMPACT TEACA – Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, POCU 18/4/1/102218, anunta ca in luna noiembrie 2017 s-au desfasurat doua intalniri, una cu adulți din grupul tinta, privind informarea si constientizarea in vederea schimbarii atitudinii sociale si a stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile, precum si o intalnire, pe aceeasi tema, cu copii din grupul tinta.
La aceste intalniri au participat 240 de persoane din grupul tinta vizat.

Intalnirile tematice au avut ca scop identificarea informatilor in baza carora se pot face analize comparative a problemelor cu care se confrunta comunitatea si se pot oferi solutii de remediere/imbunatatire.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul si inscrierea in grupul tinta, va rugam sa ne contactati la nr. de tel. 0761 100 034, email: impact.teaca@gmail.com

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved