NEWSLETTER 7.6 Februarie

NEWSLETTER
26 februarie 2021
ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunța că în luna februarie 2021 s-au desfășurat 4 întâlniri în cadrul clubului dedicat femeilor , privind asigurarea egalității de șanse și de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.

A7.6 – NEWSLETTER luna IANUARIE 2021

ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD – ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunță că în luna Ianuarie 2021 beneficiarele înscrise în cadrul proiectului urmează a fi contactate și informate telefonic de către expertii proiectului cu privire la desfășurarea acțiunilor din cadrul subactivității SA7.6 privind asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu, în următoarele date și anume în data de 08.01.2021, 14.01.2021, 20.01.2021, și 27.01.2021 acolo unde urmează a participa la întâlnirile săptămânale din cadrul proiectului un număr de 54 de beneficiare. În cadrul întâlnirilor vor fi dezbătute următoarele teme și anume:”Mobing-ul la locul de muncă”, ”Egalitatea de șanse între femei și bărbați”, ”Interzicerea discriminării în România şi soluţionarea cazurilor în faţa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării” și ”Discriminarea pe criterii de dizabilitate”, de către experții proiectului.

Menționez faptul că, pe parcursul lunii Ianuarie 2021, vor fi distribuite materiale promoționale atât beneficiarelor participante la întâlnirile săptămânale, cât și beneficiarelor din cadrul comunității marginalizate Teaca, un set de 30 de broșuri și flyere pe baza unui proces verbal în următoarele zile din cursul lunii și anume: 15.01.2021, 18.01.2021, 19.01.2021, 22.01.2021, 25.01.2021 precum și în data de 26.01.2021, după cum urmează:
1.Broșura: ”Combaterea fenomenului de mobbing”;
2.Flayer: ”Sunt tătic, sunt fericit”.

Pentru informații suplimentare privind proiectul și acțiunile desfășurate în cadrul clubului privind asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen între femei și bărbați vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

Mediator Social Combaterea Discriminării 2: Dumbrăvan Ana – Adelina

newsletter decembrie 7.10

NEWSLETTER decembrie 2020

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de lider al proiectului  ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 va informeaza că în luna august sa  desfășurat un seminar de inovare sociala la care au participat membri ai grupului tinta.

Seminarul sa desfasurat in data de 17 si 18 decembrie cate 8 ore ore in fiecare zi, avand ca tematica urmatoarele subiecte :

  1. Inovarea socială, factor al dezvoltării social-economice
  2. Inovarea in invatanant
  3. Mecanisme ale inovarii in asistenta sociala
  4. Inovarea sociala in seviciile de sanatate
  5. Nevoia de inovare in politicile de migrare Romanesti
  6. Raspunsul tinerilor la inovarea educationala

         In urma desfasurarii seminarilor a fost aplicate chestionare de evaluare a satisfactiei participantilor  pentru a putea cuantifica si analiza impactul activitatii in randul beneficiarilor

       Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la adresa de email:  impact.teaca@gmail.com

  Expert inovare sociala

Borsa Ciprian

newsletter SA 7.10 octombrie

NEWSLETTER octombrie 2020 SA 7.10
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de li-der al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 va informeaza că în luna august sa desfășurat un seminar de inovare sociala la care au participat membri ai grupului tinta.
Seminarul sa desfasurat in data de 12,13,14 octombrie cate 6 ore ore in fiecare zi, avand ca tematica urmatoarele subiecte :
1. Inovarea socială, factor al dezvoltării social-economice
2. Inovarea in invatanant
3. Mecanisme ale inovarii in asistenta sociala
4. Inovarea sociala in seviciile de sanatate
5. Nevoia de inovare in politicile de migrare Romanesti
6. Raspunsul tinerilor la inovarea educationala

In urma desfasurarii seminarilor a fost aplicate chestionare de evaluare a satisfactiei participantilor pentru a putea cuantifica si analiza impactul activitatii in randul beneficiarilor
Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

Expert inovare sociala
Borsa Ciprian

newsletter septembrie 7.10

NEWSLETTER septembrie 2020
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de li-der al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 va informeaza că în luna august sa desfășurat un seminar de inovare sociala la care au participat membri ai grupului tinta.
Seminarul sa desfasurat in data de 23 si 24 septembrie cate 8 ore in fiecare zi, avand ca temat-ica urmatoarele subiecte :
1. Inovarea socială, factor al dezvoltării social-economice
2. Inovarea in invatanant
3. Mecanisme ale inovarii in asistenta sociala
4. Inovarea sociala in seviciile de sanatate
5. Nevoia de inovare in politicile de migrare Romanesti
6. Raspunsul tinerilor la inovarea educationala

In urma desfasurarii seminarilor a fost aplicate chestionare de evaluare a satisfactiei participantilor pentru a putea cuantifica si analiza impactul activitatii in randul beneficiarilor
Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

Expert inovare sociala
Borsa Ciprian

A7.6 – NEWSLETTER luna SEPTEMBRIE 2020

NEWSLETTER luna SEPTEMBRIE 2020
ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabilă și relații externe în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunță că în luna Septembrie 2020 beneficiarele proiectului au fost contactate și informate telefonic de către expertii proiectului cu privire la desfășurarea acțiunilor din cadrul subactivității
SA7.6 privind asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată Teaca în următoarele date și anume, în data de 03.09.2020, 09.09.2020, 17.09.2020 și 23.09.2020, acolo unde au participat un număr de 56 de persoane, toate fiind prezente în cadrul acestora. În cadrul întâlnirilor săptămânale au fost dezbătute următoarele teme:”Mobing-ul la locul de muncă”, ”Egalitatea de șanse între femei și bărbați”, ”Discriminarea pe criterii de dizabilitate” și ” Soluții împotriva discriminării femeilor în accesul pe piața muncii”.
În luna Septembrie 2020 a fost verificat/centralizat și întocmit un centralizator cu privire la disribuirea celor două broșuri și a flyer-ului și anume: brosura privind ”Combaterea fenomenului de mobbing” și ”Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame” și flayer-ul – ”Sunt tătic, sunt fericit!”.
În cursul lunii Septembrie 2020, am distribuit un set de materiale promoționale atât beneficiarelor participante în cadrul întâlnirilor săptămânale, cât și beneficiarilor din cadrul comunității marginalizate Teaca și menționez faptul că, în cadrul acestei subactivități am distribuit broșura ”Combaterea fenomenului de mobbing” pe baza unui proces verbal în următoarele date: 02.09.2020, 04.09.2020, 08.09.2020, 11.09.2020, 14.09.2020 și 21.09.2020, unui număr de 24 de persoane.

Vă aducem la cunoștință faptul că aveți acces la site-ul proiectului www.impacteaca.com unde veți găsi materialele susținute în cadrul întâlnirilor săptămânale din cadrul clubului femeilor pe subactivitatea A7.6, iar pentru informații suplimentare privind proiectul și acțiunile desfășurate în cadrul clubului vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

Mediator Social Combaterea Discriminării 2: Dumbrăvan Ana – Adelina

NEWSLETTER A7.6 – IULIE 2020

NEWSLETTER – IULIE 2020
ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabilă și relații externe în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunță că în luna Iulie 2020 beneficiarele proiectului au fost contactate și informate telefonic de către expertii proiectului cu privire la desfășurarea acțiunilor din cadrul subactivității
SA7.6 – Asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată comuna Teaca în următoarele date și anume în data de 03.07.2020, 09.07.2020, 15.07.2020, 23.07.2020 și 29.07.2020 acolo unde au participat la întâlnirile săptămânale din cadrul proiectului un număr de 68 de beneficiare dintr-un total de 70 persoane și au fost dezbătute următoarele două teme și anume ”Discriminarea femeilor pe piața muncii”, precum și ”Egalitatea de gen și de șanse între femei și bărbați”, de către experții proiectului.

Totodată, pe parcursul lunii Iulie, au fost distribuite și materiale promoționale atât beneficiarelor participante la întâlnirile săptămânale, cât și beneficiarelor din cadrul comunității pe baza unui proces verbal în următoarele zile: 06.07.2020, 14.07.2020, 16.07.2020, 21.07.2020, 27.07.2020, precum și în 30.07.2020, dupa cum urmează:
1.Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame;
2.Combaterea fenomenului de mobbing;
3.Flayer: ”Sunt tătic, sunt fericit”.

Pentru informații suplimentare privind proiectul și acțiunile desfășurate în cadrul clubului vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

Mediator Social Combaterea Discriminării 2: Dumbrăvan Ana – Adelina

NEWSLETTER A7.6

NEWSLETTER – IUNIE 2020
ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabilă și relații externe în calitate de lider al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunță că în luna Iunie 2020 beneficiarele proiectului au fost contactate și informate telefonic de către expertii proiectului cu privire la desfășurarea acțiunilor din cadrul subactivității
SA7.6 – Asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată comuna Teaca în următoarele date și anume în data de 12.06.2020, 15.06.2020 și 22.06.2020, acolo unde au participat la întâlnirile săptămânale din cadrul proiectului un număr de 40 de persoane, toate fiind prezente în cadrul acestora.
În cadrul întâlnirilor săptămânale au fost dezbătute următoarele teme și anume: ”Mobbing-ul la local de muncă”, ”Discriminarea femeilor în accesul pe piața muncii și la local de muncă”, precum și ”Egalitatea de șanse între femei și bărbați”.

Totodată în luna Iunie 2020 a fost verificat/centralizat și întocmit un centralizator cu privire la disribuirea unui model de broșură și anume -”Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame” și flayer – ”Sunt tătic, sunt fericit!”, pe care l-am finalizat în data de 19.06.2020.

Vă aducem la cunoștință faptul că aveți acces la site-ul proiectului www.impacteaca.com unde veți găsi materialele susținute în cadrul întâlnirilor tematice din cadrul clubului femeilor pe subactivitatea A7.6, iar pentru informații suplimentare privind proiectul și acțiunile desfășurate în cadrul clubului vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

Mediator Social Combaterea Discriminării 2: Dumbrăvan Ana – Adelina

newsletter inovare sociala

NEWSLETTER iulie 2020
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabila și relații externe în calitate de li-der al proiectului ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 va informeaza că în luna iunie sau desfășurat un seminar de inovare sociala la care au participat membri ai grupului tinta.
Seminarul sa desfasurat in data de 24,25,26, cate 4 ore in fiecare zi, avand ca tematica urmatoarele subiecte :
1. Inovarea socială, factor al dezvoltării social-economice
2. Inovarea in invatanant
3. Mecanisme ale inovarii in asistenta sociala
4. Inovarea sociala in seviciile de sanatate
5. Nevoia de inovare in politicile de migrare Romanesti
6. Raspunsul tinerilor la inovarea educationala

In urma desfasurarii seminarilor a fost aplicate chestionare de evaluare a satisfactiei participantilor pentru a putea cuantifica si analiza impactul activitatii in randul beneficiarilor
Pentru informații suplimentare privind proiectul și înscrierea în grupul țintă vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

Expert inovare sociala
Borsa Ciprian

NEWSLETTER A7.6

NEWSLETTER – MAI 2020

ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI A EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, PRIN INTERMEDIUL ORGANIZĂRII UNUI CLUB DEDICAT FEMEILOR DIN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ TEACA, SATELE TEACA, VIILE TECII ȘI PINTICU

 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD/ Direcția dezvoltare durabilă și relații externe în calitate de lider al proiectului  ,,IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/102218 anunță că în luna mai 2020 beneficiarele  proiectului vor fi contactate și informate telefonic de către expertii proiectului cu privire la desfășurarea acțiunilor din cadrul subactivității

SA7.6 – Asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen între femei și bărbați, prin intermediul organizării unui club dedicat femeilor din comunitatea marginalizată comuna Teaca.

Totodată în luna mai 2020 a fost întocmit un centralizator cu numărul de materiale promoționale distribuite în cadrul comunității cât și la întâlnirile din cadrul clubului, privind broșura: ”Combaterea fenomenului de mobbing” și nu în ultimul rând a fost pregătită tema ”Discriminarea femeilor în accesul pe piața muncii și la locul de muncă” având drept scop cauzele și soluțiile acestora, temă care v-a fi dezbătută în cadrul întâlnirilor cu beneficiarele proiectului participante la club în perioada instituirii stării de alertă pe teritoriul țării, începând cu data de 18.05.2020 pentru o perioadă de 30 de zile.

 

Vă aducem la cunoștință faptul că aveți acces la site-ul proiectului www.impacteaca.com  unde veți găsi materialele susținute în cadrul întâlnirilor tematice din cadrul clubului femeilor pe subactivitatea A7.6

Pentru informații suplimentare privind proiectul precum și acțiunile desfășurate în cadrul clubului vă rugăm să ne contactați la adresa de email: impact.teaca@gmail.com

 

Întocmit: Mediator Social Combaterea Discriminării 2:

Dumbrăvan Ana – Adelina

 

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved