Marginalizarea este procesul în care un grup anume este împins la marginea societății prin a nu i se permite o voce socială activă, identitate sau loc în societate. Prin procese directe sau indirecte, grupurilor marginalizate li se acordă un loc secundar sau sunt făcute să se simtă mai puțin importante decât cele care dețin mai multă putere sau privilegii în societate. Aparținătorii unui grup marginalizat pot fi ținta unor idei preconcepute, comportamente sau judecăți negative din partea celorlalți. Indivizi sau grupuri pot fi marginalizați pe baza unor aspecte privind identitatea lor, incluzând dar nelimitându-se la: rasă, sex sau identitate sexuală, abilități, orientare sexuală, statut economic, vârstă, etnie, cutură sau religie. Unii indivizi se identifică cu mai multe grupuri marginalizate și pot fi subiectul unei excluderi și mai severe din cauza acestor intersecții.

Motivele principale care determină marginalizarea comunității satelor Teaca, Viile Tecii și Pinticu sunt puncte vulnerabile asupra cărora proiectul IMPACT TEACA dorește să acționeze: gradul scăzut de educație, de ocupare formală, accesul scăzut al populației la serviciile medicale/socio-medicale/sociale, lipsa implementării antreprenoriatului, existența unui număr mare de gospodării afectate de sărăcie persistentă, stereotipurile etnice, promovarea redusă a combaterii discriminării.

Marginalizarea poate avea un impact psihologic, emoțional și fizic negativ asupra celor vizați. Unele din reacțiile negative în fața marginalizării sunt: furia, anxietatea, paranoia, frica, depresia, sentimentul de vină, frustrarea, neajutorarea, resentimentul, neputința, îndoiala de sine, izolarea, stresul, confuzia, sentimentul că ești invizibil și că vocea ta nu este auzită.

Ca membri ai societății, este responsabilitatea noastră să abordăm subiectul marginalizării prin susținerea persoanelor vizate, prin participarea la efectul de politică publică, în încercarea de a deveni mai conștienți de sine și mai conștienți de factorii care contribuie la marginalizare și discriminare.

Astfel, in cadrul proiectului nostru prin implementarea subactivitatii 7.3 Desfasurarea campaniei de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile, inclusiv fata de persoanele de etnie roma din comunitatea marginalizata roma Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu, ne propunem urmatoarele obiective:

– informarea si constientizarea in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile din comunitatea marginalizata Teaca;
– combaterea discriminarii si promovarea valorilor culturale ale persoanelor de etnie rroma prin distribuirea de brosuri si postarea de afise;
– informarea si constientizarea in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile (prin intalniri tematice organizate cu participarea separata a persoanelor de etnie roma si neroma, obtinandu-se in acest fel informatii din ambele puncte de vedere);
– sprijin pentru intelegerea mecanismelor discriminarii de la varste fragede, precum si in vederea motivarii acestora de a participa activ si voluntar la miscarea privind combaterea discriminarii (prin organizarea a 15 dezbateri – lectii deschise cu participarea atat a adultilor cat si copiilor).

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved