Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate (DLI 360), din comunitatea marginalizata Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu, in care exista populatie apartinand minoritatii rome in proportie de 23%.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Cresterea accesului la educatie pentru 200 de copii defavorizati din comunitatea marginalizata Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu, expusi fenomenului de abandon si parasire timpurie a scolii, prin masuri incluzive si specifice
OS2. Cresterea sansei de ocupare pe piata libera a muncii pentru 600 de persoane din comunitatea marginalizate Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu, dintre care 420 rromi prin intermediul serviciilor specializate de informare, consiliere si orientare profesionala, formare profesionala, insertie pe piata muncii si acompaniere socio-profesionala
OS3. Cresterea ocuparii pe cont propriu, prin desfasurarea de sesiuni de informare, consiliere, consultanta si instruire cu privire la antreprenoriat, capacitarea membrilor comunitatii privind demararea unei afaceri, avand la baza urmatoarele masuri: campanie de promovare a spiritului antreprenorial, cursuri de Competente antreprenoriale, realizare sesiuni de mentorat pentru 600 de persoane dezavantajate din comunitatea marginalizata Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu, si acordare de sprijin financiar si tehnic in initierea unei afaceri pentru 20 persoane.
OS4. Cresterea accesului la serviciile sociale, medicale si socio-medicale, pentru 1000 de persoane defavorizate din comunitatea marginalizata Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu prin furnizarea de pachete integrate.
OS5. Cresterea calitatii vietii membrilor comunitatii Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu, prin imbunatatirea conditiilor de locuit, pentru un numar de 200 persoane, 50 de gospodarii sarace si supraaglomerate diminuand pericolul pe care locuirea precara il aduce asupra educatiei, sanatatii si ocuparii
OS6. Cresterea procentului de siguranta locativa, prin acordarea de asistenta juridica si sprijin financiar, in 36 de luni, pentru 50 de persoane dezavantajate din comunitatea marginalizata Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu, in vederea reglementarii actelor de proprietate, a caror lipsa limiteaza substantial accesul la serviciile publice
OS7. Cresterea stimei de sine si reconstructie identitara, prin promovarea interculturalitatii ca instrument principal in domeniul combaterii tuturor formelor de discriminare, in randul a 1000 de persoane din comunitatea marginalizata Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu
OS8. Dezvoltarea si implementarea unui sistem de management si control performant al proiectului prin monitorizarea continua a rezultatelor obtinute, în vederea maximizarii impactului proiectului asupra grupului tinta vizat intr-o perioada de 36 luni.
OS9. Asigurarea unei organizari temeinice privind decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara, precum si asigurarea vizibilitatii finantatorului si a activitatilor proiectului, cu ajutorul unor instrumente inovatoare de informare si publicitate, in 36 luni.

UE

Masuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved